Slet Čarodějnic 25 ran

Kód: C2520SL
244 Kč / ks 201,65 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

stříbrná vlna se zelenými konci a blikajícím středem, oranžová stopa s oranžovými perlami s práskajícími hvězdami

Průměr moždíře: 20 mm

Počet ran: 25

Délka efektu: 30 s

Hmotnost pyrosloží:  200 g

Kategorie nebezpečí: F2

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: