Dortová fontána 10 cm

Kód: DF10CM
44 Kč / ks 36,36 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 10cm, potravinářský atest!

Detailní informace

Detailní popis produktu

stříbrné hvězdy(studený oheň), délka 10cm, potravinářský atest!

Délka efektu: 30 s
Kategorie nebezpečí: F1
ADR zařazení:

1.4G

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: