Senior 25 ran

Kód: C2520SE14
227 Kč / ks 187,60 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

5 různobarevných efektů

Průměr moždíře: 20 mm

Počer ran: 25

Délka efektu: 30 s

Hmotnost pyrosloží:  200 g

Kategorie nebezpečí: F2

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: