Best price-Frozen 16/20mm

Kód: C1620BPF
139 Kč / ks 114,88 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

4 různobarevné efekty

Průměr moždíře: 20mm

Počet ran: 16

Délka efektu: 20 s

Kategorie nebezpečí: F2

Hmotnost pyrosloží: 128 g

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: