Fireworks show 200

Kód: C200MF/C14
3 990 Kč / ks 3 297,52 Kč bez DPH
Skladem (3 ks)

Detailní informace

Detailní popis produktu

14 různobarevných efektů

Průměr moždíře: multikaliberní 20/25/30 mm  

Počet ran: 200

Délka efektu: 150 s

Kategorie nebezpečí: F2

Hmotnost pyrosloží:  1980 g

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: