Římská svíce 20 ran 10 ks

Kód: R6020B
220 Kč / ks
VYPRODÁNO
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

20ran barevné světlice, 60cm délka

Průměr 10 mm

Počet ran: 20 

Kategorie nebezpečí: F2

Cena je uvednena za 1 balení, kde je 10 ks.

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: