Fireworks show 223

Kód: C223MF/C-1
3 550 Kč / ks
VYPRODÁNO
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

22 různobarevných efektů

Průměr moždíře: multikaliberní 20/25mm

Počet ran: 223

Délka efektu: 130 s

Kategorie nebezpečí: F3

Hmotnost pyrosloží:  1994 g

 

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: