Blast from the sun

Kód: C100MB
1 850 Kč / ks
VYPRODÁNO
Položka byla vyprodána…

Detailní informace

Detailní popis produktu

14 různobarevných efektů

Průměr moždíře: multikaliberní

Počet ran: 100

Délka efektu: 80 s

Kategorie nebezpečí: F3

Šířka efektu: 16m - 30m

Výška efektu: 25m - 40m

Hmotnost pyrosloží:  998 g

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: